Camera GSK

Camera GSk


So sánh sản phẩm (0)


Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

Camera GSK GSK-SP6210F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

720.000

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6220F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

960.000

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

1.360.000

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6320FL-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP (White LED báo động) - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR..

1.360.000

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP6340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại:..

1.560.000

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6420D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, ..

2.100.000

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

1.700.000

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, ..

2.830.000

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP6430FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart ..

3.700.000

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP6440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK DOME HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, ..

3.700.000

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

2.900.000

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP6880F-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..

3.300.000

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP6880Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..

7.700.000

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sá..

11.900.000

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP6920PTZ-12X-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sáng: Không - ..

21.000.000

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP6940PTZ-12X-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK MINI SPEED DOME PTZ - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại: Không - Hồng ngoại: Không - Độ nhạy sáng: Không - Ống kính..

21.000.000

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7213FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ 10 mét, Smar..

2.900.000

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7220F-HD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

1.080.000

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7230FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3/3.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 1 Led ~ 10 mét, Smar..

3.500.000

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7310F-FHD hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

740.000

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP

Camera GSK GSK-SP7313FW-IPC hồng ngoại 1.3MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 1.3MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR - Độ n..

3.100.000

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7320D-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 m..

2.100.000

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7320F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

1.120.000

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7320F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 m..

2.830.000

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

Camera GSK GSK-SP7330FW-IPC hồng ngoại 3.0MP

CAMERA GSK NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' 3.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR - Độ n..

3.700.000

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7340F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/3'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại:..

1.440.000

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7340F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 m..

3.700.000

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP

Camera GSK GSK-SP7410F-FHD hồng ngoại 1.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 1.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

1.100.000

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7420C-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 mét, Sma..

4.500.000

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7420F-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

1.600.000

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7420F-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 ..

4.900.000

Camera GSK GSK-SP7440F-FHD hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7440F-FHD hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 4.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

1.880.000

Camera GSK GSK-SP7440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7440F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 ..

5.900.000

Camera GSK GSK-SP7520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7520VF-FHD hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 2.0MP - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoạ..

2.900.000

Camera GSK GSK-SP7520Z-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7520Z-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 60..

5.700.000

Camera GSK GSK-SP7520ZC-IPC hồng ngoại 2.0MP

Camera GSK GSK-SP7520ZC-IPC hồng ngoại 2.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 2.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 60..

4.500.000

Camera GSK GSK-SP7540Z-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7540Z-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0 Megapixel - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 60..

6.500.000

Camera GSK GSK-SP7840F-IPC hồng ngoại 4.0MP

Camera GSK GSK-SP7840F-IPC hồng ngoại 4.0MP

CAMERA GSK NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2.9'' INCH 4.0MP - H.265 - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 40 ..

4.500.000

Camera GSK GSK-SP7980F-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP7980F-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..

3.300.000

Camera GSK GSK-SP7980Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

Camera GSK GSK-SP7980Z-FHD hồng ngoại 8.0MP

CAMERA GSK THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI - Cảm biến hình ảnh: 1/2'' INCH - DSP 64-bit - Độ phân giải: 8MP - 4K - Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED - Hồng ngo..

7.700.000

Hiển thị 1 đến 40 trong tổng số 74 (2 Trang)